img
image

 

img

객실정보안내

넓이 : 약85.8㎥ (26평)

유형 : 1, 2, 3호

형태 : 객실+거실 분리형

특이사항 : 투룸형 객실
※애견입실 주의사항 : - 7kg 소형견만 입실이 가능합니다. (최대2마리 가능)
      - 애견 1마리당 1박기준 10,000원(현장결제)
      - 애견동반시, 사전문의필수 (010-5705-9456)

입실시간 : 15시 ~ 22시    * 22시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다.

퇴실시간 : 11시

인원 비수기
기준 최대 주중 금요일 주말
4명 10명 119,000 149,000 199,000

기준인원

기준인원 초과시 1인당 성인 10,000 원   아동 10,000 원   유아 10,000 원이 추가됩니다.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

구비시설

에어컨, 아일랜드식탁, 욕실, 케이블방송, 드라이기, 샤워부스, 냉장고, TV, 싱크대, 취사도구, 태블릿PC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

기간안내

 • - 주중 : 일요일 ~ 목요일
  - 주말 : 토요일, 공휴일 전날

button

button